Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA)

Kandidatenlijst

Registry of Intentions (Register van Voornemens)

Register van het Europese Bureau voor Chemische Stoffen

Controleer of uw stof in het register van het Europese Bureau voor Chemische Stoffen is opgenomen.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC)*

Carcinogenen downloaden (pdf)
Mutagenen downloaden (pdf)
Reproductie downloaden (pdf)
PBT downloaden (pdf)

Lijst overige*

De SIN-lijst (Substitute It Now-lijst van het International Chemical Secretariat Chemsec)
De SIN List 2.0 richt zich op substanties met endocrien verstorende aspecten. Klik hier voor het volledige document.

Prioriteitenlijst van de vakbonden (Europese Vakbondsvereniging)

(* Opm.! Deze lijsten zijn juridisch niet bindend)