In juni 2007 zal het EU-Systeem voor de Registratie en Beoordeling van en de Autorisatie en Beperkingen ten aanzien van Chemische Stoffen (REACH) van kracht worden.

Deze nieuwe wetgeving vormt grotendeels een bewerking van het huidige EU-beleid inzake chemische stoffen en introduceert nieuwe wettelijke verplichtingen voor de industrie.

Dit heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor chemieproducenten, maar ook voor downstreamgebruikers van chemische stoffen en voor producenten van eindproducten. Bedrijven die producten invoeren in de EU-markt zullen moeten voldoen aan dezelfde strikte eisen als EU-bedrijven.

Registratie of autorisatie is een voorafgaande voorwaarde voor toegang tot de EU-markt

Het kunnen leveren van producten die aan REACH voldoen, zal beslissend zijn voor de keuze van een leverancier.

Bent u klaar voor de naleving van REACH?

U kunt een concurrentievoordeel behalen als u zich hier nu al op voorbereidt!

 

Volgende Stap