Welke invloed heeft REACH op uw bedrijf?

  • Uw bedrijf kan hiervan de invloed ondergaan als producent of importeur van chemische stoffen, maar ook als importeur van eindproducten in de EU-markt, downstreamgebruiker van chemische stoffen etc.
  • Ieder geval moet afzonderlijk en zorgvuldig worden beoordeeld, daar u voor één stof de importeur kunt zijn en voor een andere een downstreamgebruiker etc.
  • Het beoordelen van deze invloed is specifiek voor uw bedrijf - uw situatie is niet gelijk aan die van uw concurrent.
  • Geen gegevens, geen markt: registratie or autorisatie is een voorafgaande voorwaarde voor verkoop op de EU-markt.
  • Het kunnen leveren van producten die aan REACH voldoen, zal beslissend zijn voor de keuze van een leverancier.
  • U kunt een concurrentievoordeel behalen als u zich hier nu al op voorbereidt!

Volgende Stap