Het betreft bijna alle industrieën en sectoren.

REACH is van invloed op in de EU gevestigde producenten van chemische stoffen en preparaten, maar ook op downstreamgebruikers van chemische stoffen en producenten van eindproducten.

REACH is ook van invloed op bedrijven die buiten de EU produceren en die chemische stoffen, preparaten en eindproducten invoeren in de EU markt.

Hetzelfde bedrijf kan importeur/producent en downstreamgebruiker zijn voor verschillende stoffen.

Enkele voorbeelden:

Als uw leverancier van chemische stoffen buiten de EU is gevestigd, wordt uw bedrijf beschouwd als importeur die derhalve dezelfde verplichtingen moet nakomen als een in de EU gevestigde producent van chemische stoffen.

Zelfs als u componenten invoert in de EU en deze assembleert, moet u de verplichtingen ingevolge REACH nakomen met betrekking tot de stoffen die deel uitmaken van de ingevoerde componenten.

En zelfs als u zeer kleine hoeveelheden stoffen invoert van minder dan 1t per jaar, moet u de autorisatieverplichtingen van REACH nakomen, indien zich hieronder zeer zorgwekkende stoffen bevinden.