Op grond van REACH bent u verplicht bepaalde informatie mee te delen aan uw leveranciers, afnemers en overheidsinstanties.

Communicatie met leveranciers

Uw onderneming wil misschien de leverancier van de stof over de toepassing ervan in uw onderneming inlichten opdat de leverancier deze toepassing in zijn registratie zou kunnen opnemen.

U bent verplicht om blootstellingsscenario's en risicobeheersingsmaatregelen bekend te maken.

Communicatie met klanten

U moet aan uw klanten veiligheidsinformatiebladen ter beschikking stellen.

U bent ertoe verplicht om uw klanten over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in concentraties van > 0,1  gewichtsprocent in te lichten, zelfs wanneer het totale jaarlijkse volume minder dan 1 t/jaar bedraagt.

Communicatie met overheden

  • Het Europees Agentschap voor chemische stoffen
  • De Commissie
  • Autoriteiten van de lidstaten

Onze firma is verplicht om informatie betreffende uw REACH-conformiteit op te slaan en te actualiseren.

Wanneer u een niet-EU-onderneming bent, moet u een "alleenvertegenwoordiger" benoemen die deze taken voor u overneemt.

Volgende Stap