EPPA heeft het REACH-debat vanaf 2001 van nabij gevolgd. We hebben een diepgaand begrip gekregen van het REACH-systeem en een uitstekend netwerk ontwikkeld waarvan belangrijke EU- and nationale ambtenaren, bedrijfsverenigingen en belanghebbenden deel uitmaken.

We begrijpen dat bedrijven zich zorgen maken over de gevolgen die REACH heeft voor hun wereldwijde transacties.Wij kunnen uw bedrijf helpen bij de beoordeling van uw concrete wettelijke verplichtingen ingevolge REACH en u helpen bij de voorbereiding op de naleving ervan. EPPA kan uw bedrijf helpen bij het beheer van uw relaties en wettelijke verplichtingen jegens leveranciers en afnemers. We kunnen strategisch advies verstrekken inzake het vormen van allianties met andere belangstellenden.