EPPA is een gespecialiseerd management adviesbureau dat haar klanten bijstaat bij hun beheer van de risico’ s en kansen die voortvloeien uit het Europese politieke, regelgevings- en sociaal-economische kader.

Ons bedrijf werd opgericht in 1987 als een van de eerste adviesbureaus dat actief was op dit gebied. We zijn een onafhankelijk bureau dat eigendom is van onze vennoten. Dat betekent dat we enkel verantwoording hoeven af te leggen aan onze klanten en dat we ons persoonlijk inzetten voor onze en hun zaken.

We bevinden ons dichtbij de beleidsbepalers, staan dichtbij onze klanten en hun markten, zijn gevoelig voor hun zorgen en hebben een vloeiende beheersing van hun talen. Over de jaren heen hebben we een belangrijke staat van dienst opgebouwd in het verrichten van moeilijke taken met betrekking tot overheidsbeleid, regelgeving en maatschappelijke kwesties.

Klanten

Onze klanten zijn doorgaans Fortune 500-bedrijven en ondernemingen die genoteerd staan aan de FTSE met wie we samen investeren in langdurige relaties om duurzaam toegevoegde waarde te creëren. Discretie en vertrouwelijkheid vormen een essentieel onderdeel van ons werk. We hechten groot belang aan de eerbiediging van ethische waarden en duurzame zakelijke uitmuntendheid.

We zijn gespecialiseerd in de volgende sectoren:

 • Landbouw
 • Voeding en Gezondheid
 • Concurrentie
 • Energie
 • Milieu
 • Overheidssector
 • Telecommunicatie
 • Media en Technologie
 • Internationale Handel
 • Vervoer.

Behalve voor REACH hebben de milieuadviseurs van EPPA voor een grote verscheidenheid projecten aan gewerkt op EU-, nationaal en pan-Europees niveau met betrekking tot:

 • Herziening van de wetgeving inzake het beheer van chemische stoffen, Richtlijnen inzake chemische, fysische en biologische agentia
 • Afvalbeheer (batterijen; afval van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA),
 • beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (ROHS), verpakking, het storten van afval en verbranding
 • een plan voor recycling en geïntegreerd productbeleid, het voorzorgsbeginsel
 • certificering voor milieuaansprakelijkheid,
 • etikettering en controle van de rekeningen,
 • klimaatverandering (Kyoto-doelstellingen),
 • vrijwillige aanpak (overeenkomsten en toezeggingen).

EPPA werkt binnen haar eigen strikte ethische code en in overeenstemming met de hoogste professionele standaards op het gebied van advisering over beheer en openbaar bestuur. EPPA is een actief lid van de EPACA (European Public Affairs Consultancy Association).